Złóż pozew o  zapłatę przez internet
korzystając z serwisu sadinternetowy.pl

Elektroniczny Wniosek
Egzekucyjny do Komornika

Złóż elektroniczny wniosek egzekucyjny do komornika. Doświadczony adwokat/radca prawny za darmo przeprowadzi w Twoim imieniu całe postępowanie egzekucyjne przed komornikiem. Wszystkie koszty postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik. Gwarantujemy stały dostęp do informacji o  przebiegu postępowania po zalogowaniu się do naszego systemu. W przypadku pytań możesz bezpośrednio skontaktować się z adwokatem/radcą prawnym i komornikiem prowadzącymi Twoją sprawę egzekucyjną.

Dlaczego warto?

Skorzystanie z usług naszego serwisu pozwala uniknąć poszukiwania komornika właściwego
według siedziby / miejsca zamieszkania dłużnika oraz samodzielnego prowadzenia sprawy.

BEZPŁATNY
WNIOSEK


Adwokat / radca prawny bezpłatnie przygotuje wniosek o  wszczęcie egzekucji i prześle go do komornika.

SELEKCJA
KOMORNIKÓW


Wniosek egzekucyjny kierowany będzie do najskuteczniejszych komorników właściwych według siedziby / miejsca zamieszkania dłużnika oraz pobierających najmniejsze opłaty.

KONTROLA
POSTĘPOWANIA


Adwokat / radca prawny będą kontrolować postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika wykorzystując posiadane doświadczenie.

DOSTĘP
ONLINE


Bezpłatny dostęp online do aktualnego statusu sprawy.

BEZPIECZNA
KOMUNIKACJA


Bezpieczny wewnętrzny komunikator zapewniający kontakt z adwokatem / radcą prawnym

Zanim zaczniesz

W celu rozpoczęcia wypełniania elektronicznego formularza wniosku o  wszczęscie egzekucji
komorniczej należy przygotować tzw. tytuł egzekucyjny, którym najczęściej jest:

A

Prawomocne orzeczenie sądu
lub natychmiastowo wykonalne.

B

Prawomocny wyrok, nakaz zapłaty
np. zasądzający alimenty,
zapłatę określonej kwoty.

C

Ugoda zawarta przed sądem
powszechnym, sądem
polubownym lub mediatorem.

D

Akt notarialny w którym dłużnik
poddał się egzekucji i zobowiązał
się do zapłaty okreslonej
sumy pieniędzy.

Tytuł egzekucyjny musi być zaopatrzony w klauzulę wykonalności,
czyli umieszczoną na nim urzędową wzmiankę, że uprawnia on do egzekucji.

W przypadku wyroku e-Sądu wystarczy jedynie podanie sygnatury sprawy.

6 prostych kroków

Po przejściu do elektronicznego formularza wniosku egzekucyjnego (dostępnego tutaj),
do wypełnienia pozostaje sześć kroków:

1

DANE DŁUŻNIKA

Podaj aktualne dane dłużnika. Jeżeli ich nie znasz pomoże Ci w tym wyszukiwarka aktualnych danych podmiotów gospodarczych.

2

DOWODY

Opisz i załącz kopie tytułów egzekucyjnych (wyroków, ugód oraz aktów notarialnych w którym dłużnik poddaje się egzekucji.

3

WYSOKOŚĆ DŁUGU

Podaj wysokość poszczególnych zasądzonych roszczeń wraz z terminami od których należą się odsetki i wysokość ich procentowania.

4

UZASADNIENIE

Podaj dodatkowe informacje np.: Czy dłużnik spłacił już część długu?

5

DANE OSOBY WNOSZĄCEJ

Uzupełnij dane wierzyciela w tym numer konta na który komornik ma przelać odzyskane Twoje pieniądze.

6

POTWIERDZENIE

Wskaż znane Ci składniki majątku dłużnika lub miejsca gdzie mogą się znajdować. Jeżeli nic o  nich nie wiesz, komornik przeprowadzi poszukiwanie majątku dłużnika.

Złóż wniosek już teraz!

Rozpocznij wypełnianie elektronicznego formularza wniosku egzekucyjnego do komornika i podaj z jakich składników majątku komornik ma przeprowadzić egzekucję długu, lub zleć poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika!